Başkanın MesajıMillî ihtiyaç ve menfaatlerimizin kaçınılmaz kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce gerçekleştirilmesine, hassasiyetle çalışıyoruz. 1932 (Atatürk’ün S.D.I, s. 358


Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün de gösterdiği hedef doğrultusunda;           

Sanayinin, ülkelerin gelişmesinde önemli bir aşama olduğunu çok açık olarak görmekteyiz ve bu doğrultuda hep birlikte hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz..

Çünkü gelişmiş ülkeler zenginliklerinin önemli bir kısmını sanayileşme ile sağlamışlardır. Günümüzde sanayi, ülkelerin ekonomisini yönlendiren başlıca sektör haline gelmiştir.

 Organize Sanayi Bölgeleri ise, üretim firmalarının bir arada oldukları, alt yapı hizmetlerinden daha kolay, ucuz ve etkin yararlanabildikleri, imalat sektörünün koordineli bir şekilde yürütüldüğü üretim ve yerleşim birimleridir. Organize sanayi bölgelerinin faaliyete geçmesi bu yüzden büyük önem arz etmektedir.

Bu anlayışla yürütülen çalışmalarımız eksilmeyen bir gayretle devam etmekte olup, hedef olarak; 2023 yılında alt yapı inşaatına başlayıp, ön tahsis protokolü ile yatırımcılara verdiğimiz yerlerin üretim ve istihdam alanına dönüşmesi olarak belirlenmişti


Fuat GÜREL                                                                                                                                                                   

Karabük Valisi