Hakkımızda


OSB ALANI BÜYÜKLÜĞÜ:


Toplam yaklaşık 344  HA  alanın;

 • Yaklaşık 328 HA lık kısmı özel mülkiyet,
 • yaklaşık 8 HA ‘ı Kurumlar arası devir yoluyla edinilecek alandır.
 • yaklaşık 8 HA ‘ı Kadastro yollarından gelen alandır.

 • Toplam 467 adet parselden oluşan alan içinde;
 • 10 adet parsel Maliye Hazinesine ait,
 • 5 adet Köy Tüzel Kişiliğine ait,
 • 452 adet özel mülkiyet olan parsel mevcuttur.

OSBNİN TARİHÇESİ:

 • SINIRLARI ; 18.04.2017 tarihide, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile sınırları kesinleşmiştir.
 • OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ TESCİLİ: 02.06.2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve 330 SİCİL NUMARASI verilmiştir.
 • KAMU YARARI KARARI: 27.11.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmıştır.
 • YATIRIM PROGRAMINA ALINMASINI: Kalkınma Bakanlığı tarafından 08-06-2018 Tarihinde onaylamıştır.

YATIRIMCI AÇISINDAN AVANTAJLI HUSUSLAR:

 • İstanbul, Ankara, Samsun gibi önemli illerin merkezinde yer alması,
 • Düzgün bir arazi yapısının olması,
 • İçinden demiryolunun geçiyor olması, Bir sınırı boyunca ülkemizin doğusu ile batısını bağlayan otoyolun olması,
 • Karabük gibi “sanayi kültürünün” olduğu bir ilin sınırları içinde yer alması,
 • Gebze, Samsun, Özellikle de Filyos limanı ve endüstriyel alanına yakınlığı ve arasında demiryolu bağının yer alması,
 • Doğalgaz boru hattının OSB sınırında yer alması, Elektrik Enerjisi ve su kaynakları açısından sıkıntısız olmaması,

ETÜT PLAN VE PROJE ÇALIŞMALARI;

 1. Kamulaştırma Dosyası
 2. Halihazır Harita
 3. Jeolojik-Jeoteknik Etüt Ve Rapor
 4. İmar Planı
 5. Altyapı Projeleri
 6. Yapılmış Olup, Onaylanmıştır.


KAMULAŞTIRMA

PRENSİP OLARAK;

Rızaen Kamulaştıma Esas Alınmış,  %90’ı Zıraen Kamulaştırılmış, Değişik Nedenlerle Ulaşılamamış Maliklerin Hisseleri De Mahkeme Yoluyla Kamulaştırılarak Kamulaştırma İşlemi Tamamlanmıştır.


ARSA TAHSİSİ;

MEVCUT İMAR PLANInda oluşan parsellerin tamamı ön tahsis protokolü yapılmak suretiyle yatırımcılara tahsis edilmiştir.


OSBNİN TARİHÇESİ:

 • SINIRLARI ; 18.04.2017 tarihide, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile sınırları kesinleşmiştir.
 • OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ TESCİLİ: 02.06.2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve 330 SİCİL NUMARASI verilmiştir.
 • KAMU YARARI KARARI: 27.11.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmıştır.
 • YATIRIM PROGRAMINA ALINMASINI: Kalkınma Bakanlığı tarafından 08-06-2018 Tarihinde onaylamıştır.

YATIRIMCI AÇISINDAN AVANTAJLI HUSUSLAR:

 • İstanbul, Ankara, Samsun gibi önemli illerin merkezinde yer alması,
 • Düzgün bir arazi yapısının olması,
 • İçinden demiryolunun geçiyor olması, Bir sınırı boyunca ülkemizin doğusu ile batısını bağlayan otoyolun olması,
 • Karabük gibi “sanayi kültürünün” olduğu bir ilin sınırları içinde yer alması,
 • Gebze, Samsun, Özellikle de Filyos limanı ve endüstriyel alanına yakınlığı ve arasında demiryolu bağının yer alması,
 • Doğalgaz boru hattının OSB sınırında yer alması, Elektrik Enerjisi ve su kaynakları açısından sıkıntısız olmaması,



DOĞALGAZ OSB SINIRINDAN GEÇMEKTEDİR.




ENERJİYE ULAŞIM SIKINTISI BULUNMAMAKTADIR.